Είμαι καθαρή 5 μέρες. Εκατάφερα να το κόψω τελικά αλόπως. Ούτε καν ένα τσιγάρο τη μέρα. Ούτε καν το σάββατο που εφκήκα. Επιάστηκα στο γυμναστήριο. Ε τίποτε άλλο.