Ένιξερω τι εν πιο δύσκολο. Να αναλογίζουμαι ίντα απαίσιος ήταν τούτος ο χρόνος ή ότι τζιαι ο επόμενος εν έσιει ιδιαίτερες προοπτικές να αλλάξει ριζικά προς το καλύτερο. Νομίζω ότι το μόνο σταθερό στη ζωή μου εν η ύπαρξη τζιαι η σύγκριση άσχημων καταστάσεων. Κάθε φορά εν μια έκπληξη ποια που ούλλες εννα νικήσει. Κάποιες ας πούμε κερδίζει το outsider.

Άτε να δούμε. Εννα έρτει ο χρόνος, εννα φορήσουμε κανένα χαμόγελο για κανένα μήνα ώσπου να δούμε που γυρό ούλλους τους γνωστούς τζιαι να τους πούμε τουλάχιστον -ναι- μια φορά ‘χρόνια πολλά’ τζιαι μετά να ξαναρκέψουμε που την αρκή.  Εβαρέθηκα τη μονιμότητα της άγευστης ζωής μου. Ναι αλλο λλίο εννα ακουστεί τζιαι εμπνευσμένο τούτο. Ώρες ώρες νομίζω ότι έχω καμμιά γονιδιακή ανωμαλία τζιαι εν είμαι ευτυχισμένη. Ότι ας πούμε I can’t fight it. And it’ll never ever end. Period.305 αναρτήσεις λαλεί. Έτσι. Γιατί σπάζουν μου την σήμερα οι στρογγυλοί αριθμοί.

He was warm and distant.
And looked good naked.
Ha.

I just need to lie down and die.
I don't care for holidays. I just need to
Great. I forgot.

Life would be less complicated if people were less. The more the people, the more the problems.

I need simplicity. I dig simplicity. I’ve learned to appreciate it as a marker of growing older.
I suppose I have a choice of two freaking simplicities. I dig plurals too.
Simplicity number one encapsulates the embrace of an utter detachment from the complexity-producing object focusing therefore on a foray into a learning process of the possible ways of breathing.
Simplicity number two incorporates the frontal impact between complexity-producing object and simplicity-needing object most likely leading to an absolute nuclear disaster with equally devastating results to all involved parties.
Damn this is tiring.

My dreams got an upgrade.
Reports:

-Marlene Dietrich (can’t remember exactly what she was doing in that dream) I knew her, that’s for sure.
- Back to school. For some peculiar reason I was forced to go back to primary school and sit down on little chairs behind little desks with little people around me. It was some kind of punishment for a reason I cannot remember -again. I do remember the teachers were a bit sympathetic though especially during the drawing classes. Yeah, I was too talented for that.
-Wedding proposal. And strangely enough I was happy. I think I even had a drop of happiness on me when I woke up.

Τον τελευταίο τζιαιρό θωρώ τη φάτσα μου στον καθρέφτη τζιαι εν μου αρέσκει. Άμα με δω άβαφη δε, φαίνουμαι μου γερασμένη. Ένιξερω αννεν η ιδέα μου. Αλλά εν γίνεται να είμουν πάντα έτσι. Έννεν ότι είμαι μεγάλη, αλλά σαν να τζιαι άρκεψεν τζιαι αλλάσσει το δέρμα μου, εννεν έτσι τσιτωμένο πιον. Σαν να τζιαι εμαλάκωσε. Με την κακή έννοια.
Εν τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια;
Μην είναι ο χρόνος; Μην είναι η διάθεση;
Ας πούμε τωρά άμα λαλώ την ηλικία μου, λαλούν μου 'μα σοβαρομιλάς;'. Έτυχε μου θκυο-τρεις φορές. Τζιαι με άντρες τζιαι με γεναίτζιες. Έννεν ότι είμαι μεγάλη, επαναλαμβάνω, νομίζω απλά ότι έσιει αρκετή διαφορά η actual ηλικία μου με την ηλικία που φαίνουμαι. Εννοώντας ότι φαίνουμαι πιο μιτσιά αλλά πάλε, άμαν ο απέναντι σου γρυλλώνει τα μάθκια που του λαλείς να προσθέσει 5-6 χρόνια στην καλύττερη περίπτωση, εν λλίο περίεργο.

Αυτά τα σημαντικά σήμερα.

I'd like to take a shallow minute and just say that
There sure are some hunks out there.

Μπόρω τζιαι κυπριακά.
Έσιει ακόμα κόμματους να κυκλοφορούν.

- Αν εξαιρέσεις ένα λικέρ πόμπα με περιεκτικότητα 50%, έσιει ένα-θκυο μήνες που το αλκοόλ έκοψα το.
- Αν προσποιηθώ ότι ο στόχος ήταν να γινώ φουγάρο, επέτυχα το τζιαι τούτο.
- Επίσης εκατάφερα να χάσω τη ψυχραιμία μου πάνω που 3 φορές τον τελευταίο μήνα.
- Τζιαι να χάσω ένα σακάκι.
- Τζιαι να γίνω κάτι που εν ήθελα. Μια jacket-loser.

Ένιξερω αννεν τούτα που γίνουνται τον τελευταίο τζιαιρό, αλλά εσκέφτουμουν ότι αν πάθω ποττέ τίποτε εν τζιαι εννα με γυρέψει κανένας ούτε εννα μάθει κανένας ίνταμπου εγίνηκα. Εμένα, τη διαδικτυακή μου ταυτότητα ας πούμε. Εν τζιαι εννα καταλάβει κανένας ότι επέθανα, απλά εννα νομίσουν ότι επαρέτησα να γράφω. Τζιαι ένιμπορω να προγραμματίσω ποστ γιατί ένιξερω πότε εννα πάω.

I've changed my whispers to a different anthem
but my hometown's still off the beaten track.