Άρκεψεν τζιαι κουράζει με τούτη η καθημερινότητα. Τούτη των τελευταίων ημερών, όι η γενική. Γιατί όι, εν θέλω τούτη ναν η γενική μου καθημερινότητα. Εν μπόρω να χω άλλον που πάνω που την κκελέ μου. Εν μπορώ κυρία μου να μου πλυνίσκεις τα εσώρουχα μου τζιαι να τα θωρείς, ούτε να βάλλεις τις ωραίες μου τες μπλούζες τις ευαίσθητες στο πλυντήριο που κανονικά πλυνίσκω τες στο σιέρι. Εν δικές μου οι παλιομπλούζες τζιαι εγώ θέλω να τες πλυνίσκω. Ούτε θέλω να κάθουμαι να πλυνίσκω τα πιάτα μόλις φάμεν άμπα τζιαι κάτσουν λλίο μες τη βούρνα. Θέλω να ξαπλάρω στον καναπέ με τον man μου τζιαι να τζιεγκενεύκουμεν τζιαι να τα πλύννω μετά, ότι ώρα μου καπνίσει. Εν θέλω να μου γεμώνεις το ψυγείο πράματα τζιαι εν θέλω να μου γοράζεις χλωρίνη. Τζιαι εν θέλω να τη βάλλεις πάνω στο σταντ, θέλω την τζιαμέ χαμέ! Εν μπορώ εν μπορώ εν μπορώ.
Εννα πνυώ.

4 σχόλια:

Ω! Πώς σε καταλαβαίνω.....

I on the other can't possibly understand your situation.

But I have this gut feeling that this particular situation will probably get worse.

So if you can't affect the situation so that it changes to something that causes you less discomfort,you have to either change yourself to fit the situation or to run away from it.

Hey hey hey… cheer up virtual acquaintance!

Don’t see any reason why u should panic about this! I do think that the laundry issue is important and that you should make a nice and civilized stand on the matter. But also, you should look at the bright side. Your fridge is being stuffed with things that someone else bought for you. And, I really don’t see anything wrong with chlorine.

I do believe that you refer to ur mom. From my experience, moms are not by definition evil or ill intentioned. They just like annoying their kids… never quite understood why. But, there is always the chance that you may start missing this sort of attention once you stop getting it.

And… I am also urging you to reconsider the issue of u buying a dish washer : )

(I am not a sales person of household appliances by the way)

Α ρε Moonlight...really?

Heya Passenger
To be honest, I too feel it will get much worse.
For the time being I cant change the situation and changing myself is out of the question. So I'm trying to sabotage the enemy.

Dear Ululant
I'm a bit sensitive and touchy when it comes to privacy intrusion issues. So yeah I want things the way I want them.
No, unfortunately I'm dealing with the other kind of "mom". No more attention, please.

Δημοσίευση σχολίου