Ώρες ώρες ξιχάνω
ότι εν θα μείνει κανένας.

2 σχόλια:

Yeah me too.

Today I managed to do it all day long UNTIL I READ YOUR POST!

Guess I'll take my pills tonight.

Erm. Sorry. I guess.

Δημοσίευση σχολίου