Σήμερα άκουσα ότι η δική μας ζωή εν μόνο 2 λεπτα σε ούλλην την αιωνιότητα. Εν ένας παπάς που το είπε κατ'ακρίβειαν. Εγώ με τους παπάες μηδενική σχέση. Με τη θρησκεία τζιει που το μηδέν. Minus.
Σε 2 λεπτά τι να προλάβω να κάμω; Ειδικά άμα σκεφτείς ότι το 1/4 της ημέρας (τουλάχιστον) τζοιμούμαι. Ναι ξέρω, εν σχετικά τα 2 λεπτά. Απλά σκέφτουμαι.

Έντζιαι ζητώ πολλά. Ηρεμίαν, ισορροπίαν, ευτυχίαν in a word .
Τζιαι τούτα σχετικά ένι εννα μου πεις.
Εθυμήθηκα μια σειρά του MEGA παλιά, Η ζωή μας μια βόλτα. Εν την είδα ποττέ αλλά πάντα άκουα ότι ήταν καλή. Αρέσκει μου ο τίτλος.

Φέφκω, πάω για περίπατο.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου