Η σοφία που μου έδωκεν ο τελευταίος χρόνος αφορά κυρίως την παγίωση των επενδύσεων μου σε ορισμένους αθρώπους. Η ηλιθιότητα που την άλλη, αφορά τον περιορισμό της αθυροστομίας μου.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου