Εν τζιαι έχω πρόβλημα να πιαίννω δουλειά το πρωί τζιαι να ξυπνώ που τες 7. Αλλά άμα πρέπει να σηκωστώ να φίω που το σπίτι μου που νοικιάζω επειδή αθυμήθηκες τωρά να μας βάλεις το κανονικό το ρεύμα τζιαι πρέπει να βουρώ στην αηκ για να βάλω το λοαρκασμό στο όνομα μου την ίδια μέρα επειδή εξίασες να μου δώκεις το χαρτί πιο γλίορα, με κίνδυνο στην τελική να μεν έχω ρεύμα επειδή τούτον έπρεπε να γίνει πριν αρκέψουν οι εργασίες, τότε ναι, έχω πρόβλημα. Τζιαι κάτι μου λαλεί εννα σιεις τζιαι συ. Όι, ακούετε τσας απειλητικό τούτο.

3 σχόλια:

Της τελευταίας στιγμής ο ιδιοκτήτης;;; Βάλλω στοίχημα εν' Γερμανός. Πάντως αποκλείεται να'ν Κυπραίος!!

ποιό εν το ΜΗ κανονικό ρέυμα;;;;;

Άμαν εν καινούριο το σπίτι τζιαι εν το παραδώσει ακόμα τζιαι εν βάλει ρεύμα που εν ξεχωριστό για τον κάθε ενοικιαστή τζιαι πληρώνει το ο ιδιοκτήτης/εργολάβος whatever. That's what I call μη κανονικό ρεύμα.

Δημοσίευση σχολίου