Εβαρέθηκα. Ένιξερω γιατί, απλά εβαρέθηκα. Εβαρέθηκα να περιμένω να περάσει ο τζιαιρός τζιαι ταυτόχρονα ώσπου περνά να αγχώνουμαι περίτου. Τζιαι εβάρεθηκα να μου λαλείς ότι βαρκέσαι τα ευλοημένα. Εν καταλάβεις ότι εν που σένα που καρτερώ να διάς μου ενέργεια τζιαι θετική σκέψη; Αφού εγώ εν είμαι έτσι άνθρωπος είπαμεν. Καρτερώ τα που σένα τούτα. Ούφφου...

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου