Κάφκουν με τα μάθκια μου. Τζιαι τρέσιει η μούττη μου. Τζιαι αψιουρίζουμαι συνέχεια. Μα συνέχεια.
Τα μάθκια εν το σιειρόττερον όμως. Αν κάμω τζιαι πυρετό εννα με πιάσουν τα νεύρα.
Τον Αύγουστο μου μέσα.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου