Τι σημαίνει όταν
αναφέρεται στον παπά μου ως πεθερόν του τζιαι εγώ επιμένω να αναφέρουμαι στη μάμμα του ως μάμμα του;
μιλάς σε κάποιον τζιαι, ενώ σου λαλεί ότι συμφωνεί, τα φρύθκια του να ανεβοκατεβαίνουν τζιαι να σου λαλούν όι;

to be continued

6 σχόλια:

/!\

Δηλαδή τι εννοείς, ότι ας πούμε λαλεί "Εννά πάμε στον πεθερό μου" αντί "Εννά πάμε στον παπά της Δρακουλίνας;"

Η ότι λαλεί "Τι κάμνει ο πεθερός μού" αντί "Τι κάμνει ο παπάς σου;"

Γιατί έχουν διαφορά; Τζιαι τα θκυο.
Ακριβώς. Μα ακριβώς.

Περίμενε, εξανασκέφτηκα το. Το πρώτο κάμνει το πιο συχνά/έντονα.

Erm.

Ok.

This is how I see the two cases.

The first case, I understand that a lot of people do it, I don't know what drives them to do it, what are the socio-psychological reasons behind it and all that but I wouldn't find it mysterious.To me, it brings to mind concepts like conformism and possession.

The second case though.

That, to be honest, creeps me out a bit.

But that's just me.

Ok. I get it. It does sound creepy. Plus maybe it's just a need to feel part of the family. Plus I'm confused.
I'll insist on using 'μάμμα σου'

Δημοσίευση σχολίου