Άτε πάλε.
Λαλείς;

14 σχόλια:

You're pregnant?

Erm...όι
I'm really curious how come you're wondering

I'm curious about a lot of things myself.

Ah. Life.

So full of curiocities.

Ok P.
Do it your way

Freud might know why I'm wondering.

I don't

Freud didn't write it.

He'd know if he had a couple of sessions with me.

I still wouldn't

So you're that spontaneous?

Only when commenting in blogs.

It's a bit of a medical condition I think.

I like it

Hee.

Good post. Not long or sentimental enough to be a ululation, but ambiguous nonetheless. I kind of miss your dark posts though. Δέχεσαι requests?

Δρακουλίνα είπε...

Seriously? No

My dark me is more interesting (?)

There is a non-dark you as well? Really?

Δημοσίευση σχολίου