Η πιο μεγάλη μεγάλη θάλασσα τζι’ ο πιο μεγάλος ποταμός εν θα μπορέσουν να μαζέψουν τζιοίνα που εννα φκουν που μέσα μου άμα ξεσιυλίσω. Εννα τα πάρει τζιαι να τα σηκώσει ούλλα τζιαι εννα με δεις να φκάλλω φωθκιές που εν έξερες ότι είχα. Εννα με δεις να πνίουμαι τζιαι εννα απορείς που εχώνουνταν τούτα ούλλα σε έτσι μιτσί κορμούι. And I’ll be Carrie at the prom and I’ll cast my wrath upon you. Not because I hate you. Only because I’m hurt, and I’ve been carrying it all this way throughout the years. Up until now.

Τζιοίνα τα πράματα που κρύφκεις μέσα σου τζιαι θάφκεις τα τζιαι ξιχάνεις τα τζιαι μαθαίνεις να τα αποφεύγεις γιατί έτσι αποφεύγεις τη σύγκρουση με τα μέσα σου. Ένιξερω πότε εν καλά να φκάλλεις. Τζιαι αν. I’m ready to cross the line. And I’m ready to step back

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου