Σήμερα το πρωίν που εκάθουμουν έξω να λιαστώ τζιαι έφκαλα το μακρομάνικο τζιαι έμεινα με το αγαπημένο μου άσπρο tank top εσκέφτουμουν ότι οι επιλογές μου εν θκυο (2).
Plan A is giving you back the power to feel omnipotent again which also means -for me- making a sacrifice and embracing the possibility of feeling miserable and lonely. This plan is about me making a step back and letting you be what you used to be which now seems to be so vital for the course of this.
Plan B is not following plan A. It's also letting you suffocate and feel worthless. And then I may feel miserable and lonely again.
They're not exactly plans though. They are possibilities. Choices.

Εβαρέθηκα. Κάμνω weird thoughts.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου