Σήμερα εννα παίξουμε χωστό.

3 σχόλια:

Τραγουδάκι;;;;;

http://www.youtube.com/watch?v=jI2BnzF1860&feature=player_embedded

το you tube εν με πάει καθόλου τελευταίως

Υποθέτω ότι έβαλες κλιπάκι τη Ντόροθυ που το Μάγο του Οζ?

Όι αλλα εννα εταίρκαζε εννεν;
Εν τούτο που έβαλα
http://www.youtube.com/watch?v=tDnvBOtPwEE&feature=player_embedded

Δημοσίευση σχολίου