Πρέπει ναν πολλά δυνατό τζιοίνο το god-like feeling που έσιεις άμαν παίζεις με τους αθρώπους. Κάμνει σε να νιώθεις ότι τα αρτσίθκια σου βαρούν δεκαπέντε κιλά το ένα. Η μαλακία είναι να είσαι στην άλλη πλευράν, εννεν.

Ive come to believe ότι πολλές που τες θεωρίες που συνήθως αναλύεις έσιεις τες γιατί περιμένεις υποσυνείδητα να διαψευστούν. I was there; and I was embracing the change. And the change fucked me up. Now I’m becoming more practical. I’ve solid and palpable proof, indisputable conclusions, based on grounded theory and qualitative analysis. The rest are just foolish and insane theories.

This is a perspective.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου